سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دخترک خنده رو :)

بهمن 92 - دخترک خنده رو :)

سپیده
دخترک خنده رو :)
 
دخترانی که تابحال خودشان را شبیه باربی کرده اند،
به آرایش اعتراف نکرده اند، ولی افراد زیادی هستند
که الینا را به استفاده از فتوشاپ متهم می کنند.
 
الینا اهل اودساست. او بعد از آپلود کردن یک سری
از عکس هایش، به شهرت آنلاین رسید. البته او چند لایه
آرایش روی صورتش، به خصوص دور چشمانش داشت
که باعث می شد چشمانش بطور غیرطبیعی بزرگ
به نظر برسد و شبیه یک عروسک بیجان نشان دهد.
حالا دیگر همه این عروسک ها نحوه باربی کردن خودشان
را می دانند و در نقاط یکسانی از شهر عکس می گیرند
و حتی در عکس های یکدیگر هم حضور دارند.
 
 عکس دختری با چهره عروسکی که خود را برترین باربی میداند
 
 عکس دختری با چهره عروسکی که خود را برترین باربی میداند
 
الینا که متهم به تقلید از والریا شده است،
ادعا می کند که با باربی های دیگر فرق دارد.
او می گوید که بخاطر چشمان درشت،
بینی کوچک و ویژگی های دیگرش بیشتر از
دیگران به باربی شباهت دارد. و البته کاملاً مشخص
است که برای بیشتر کردن آن ویژگی ها، آرایش زیادی می کند.
منبع:تکناز
البته هیچکدام از دخترانی که تابحال خودشان را شبیه باربی کرده اند، به آرایش اعتراف نکرده اند، ولی افراد زیادی هستند که الینا را به استفاده از فتوشاپ متهم می کنند.تاریخ : سه شنبه 92/11/29 | 6:23 صبح | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

 

 
تاریخ : دوشنبه 92/11/28 | 4:1 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

mmexport1387050161077.jpg (596×632)

 
تاریخ : شنبه 92/11/26 | 9:38 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

 http://www.faslnamekothar.com/papers/Kothar.19/Sajjadi.htm

منبع منابع زیر


1. جانهیک،بُعدپنجم،ترجمهبهزادسالکی،قصیده‏سرا،چاپاول، 81.

 

2. همان، 126.

 

3. همان، 128.

 

4. همان، 92 و 94.

 

5. جوادیآملی،عبدالله،تسنیمتفسیرقرآنکریم،مرکزنشراسراء،چاپاول، 611 و 608.

 

6. دراینرابطهآیات: 3 سورهاحقاف، 38 و 39 سورهدخان، 18-22 سورهمؤمنونو 31-34 سورهابراهیممطالعهشود.

 

7. مطهری،مرتضی،تکاملاجتماعیانسان، 109.

 

8 . صادقی،محمد،الفرقانفیتفسیرالقرآن،مؤسسهاعلمی،چاپاول، 26 و 27 و 347.

 

9. جوادیآملی،عبدالله،ادبفنایمقرّبان،مرکزنشراسراء،چاپاول، 406-408.

 

10 . فصلنامهنقدونظر،شماره 265، 29-30 وشماره 189،31-32.

 

11. الکسیسکارل،نیایش،ترجمهعلیشریعتی،انتشاراتتشیع،چاپ 75 ، 1355.

 

12. همان، 60.

 

13. همان، 61-63.

 

14. همان، 40-41.

 

15. مطهری،مرتضی،مجموعهآثار،انتشاراتصدرا،چاپاول، 16/417.

 

16. نهج‏البلاغه،خطبه 222.

 

17. همان،حکمت 237.

 

18. بوستانسعدی،بابسوم،حکایتدوازدهم.

 

19. جعفری،محمدتقی،فلسفهوهدفزندگی،چاپاول،تهرانانتشاراتقدیانی/ 97.

 

20. مفاتیحالجنان،مناجاتشعبانیه.

 

21. جوادیآملی،عبداللَّه،ادبفنایمقربان، 406-407.

 

22. مطهری،مرتضی،تکاملاجتماعیانسان، 158-159.

 

23. طباطبایی،محمدحسین،المیزانفیتفسیرالقرآن،مؤسسهأعلمی،چاپدوم، 388/18.

 

24. نهج‏البلاغه،حکمت 147.

 

25. همان،خطبه 192 (خطبهمتقین).

 

26. مفاتیحالجنان،دعایکمیل.

 

27. مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،مؤسسهالوفا،الطبعةالثانیه، 22/67.

 

28. مطهری،مرتضی،تکاملاجتماعیانسان، 76.

 

29. فصلنامهنقدونظر،سال 8،ش 1، 41/2.

 

30. همان، 363.

 

31. همان، 359.

 

32. غزالی،محمد،کیمیایسعادت،تصحیحاحمدآرام،انتشاراتگنجینه،چاپدوم، 102/1.

 

33. مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،مؤسسةالوفاء،الطبعةالثانیة، 87/75.

 

34. کلینی،محمدبنیعقوب،اصولکافی،دارالکتبالاسلامیة،الطبعةالسادسة، 75/1 و 78.

 

35. مطهری،مرتضی،مجموعهآثار، 20/46.

 

36. فصلنامهنقدونظر،س 8،ش 1 و 146، 2.

 

37. المیزانفیتفسیرالقرآن،ذیلآیه 30 سورهبقره.

 

38. صدر،محمدباقر،سنتهایاجتماعیوفلسفهتاریخدرمکتبقرآن،ترجمهحسینمنوچهری،مرکزنشرفرهنگیرجا،چاپاول، 232.

 

39. مطهری،مرتضی،مجموعهآثار،3/292.

 

40. صدوق،محمد،معانیالاخبار،دارالمعرفة، 1399ه‍/ 342.

 

41. مفرداتالفاظالقرآن،واژهقرب.

 

42. مطهری،مرتضی،مجموعهآثار،2/44-43.

 

43. لئونتولستوی،فلسفهزندگی،ترجمهجلالدادگر،سازمانانتشاراتاشرفی،چاپسوم/92.

 

44. ویکتورفرانکل،خدادرناخودآگاه،ترجمهابراهیمیزدی،چاپاول،موسسهخدماتفرهنگیرسا/200.

 

45. سنت‌هایاجتماعیوفلسفهتاریخیدرمکتبقرآن، 222-223.

 

46. همان، 265.

 

47. مطهری،مرتضی،مجموعهآثار، 2/ 27

 

48. جعفری،محمدتقی،فلسفهوهدفزندگی، 152.

 

49. لئونتولستوی،فلسفهزندگی، 84.

 

50. نهج‏البلاغه،حکمت 131.

 

51. بهنقلاز: مطهری،مرتضی،مجموعهآثار،555/16.

 

52. اریکفروم،بنامزندگی،ترجمهاکبرتبریزی،انتشاراتمروارید،چاپدوم/ 28 و 39.

 

53. لئونتولستوی،فلسفهزندگی، 10-13.

 

مخصوص دوست عزیزم  س.شیر دل
تاریخ : شنبه 92/11/26 | 3:4 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

mmexport1386530321910.jpg (853×640)

 
تاریخ : جمعه 92/11/25 | 3:0 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()

image_1387878467060_V.jpg (640×852)
تاریخ : جمعه 92/11/25 | 11:30 صبح | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

 

 

خیلی کتاب باحالی حتما بخونید 

 

اگه خواستید جلد های دیگر را 

 

هم می گذارم.

 

دانلود
تاریخ : پنج شنبه 92/11/24 | 2:42 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

mmexport1386878574041.jpg (640×640)
تاریخ : پنج شنبه 92/11/24 | 11:59 صبح | نویسنده : سپیده | نظرات ()

 

mmexport1387077373501.jpg (500×421)

 
تاریخ : پنج شنبه 92/11/24 | 9:23 صبح | نویسنده : سپیده | نظرات ()

واکنش شما چی؟؟؟؟؟
تاریخ : شنبه 92/11/19 | 6:17 عصر | نویسنده : سپیده | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By Slide Skin:.
درباره وب

جستجو